Web sitemize hoşgeldiniz, 08 Haziran 2023

İnfaz ve Koruma Memuru Alımları, Mülakat Soruları Nelerdir ?

İnfaz ve Koruma Memuru Alımları, Mülakat Soruları Nelerdir ?

İnfaz ve koruma memurları için hazırladığımız mülakat soruları daha önce çeşitli komisyonlarca sorulmuş sorulardan oluşmaktadır. Fakat şunu belirtmekte fayda var ki örneğin a komisyonu geçmiş yıllarda bu soruyu sorduysa bir sonraki alımda farklı sorular sorabilir bunu maalesef ki kestirmemiz mümkün değildir. Şunu da belirtelim ki aşağıda vermiş olduğumuz soruları çalışarak bilginizi artırabilir en azından mülakatta sorulan bazı sorulara net cevap verebilirsiniz. 2018 yılı infaz ve koruma memuru alımlarında ve bir sonraki alımlarda tüm adaylara şimdiden başarılar diliyorum.

Sözlü sınav konuları:
a)  İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b)  Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c)  Genel kültür (20 puan),
d)  Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),
konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.
Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık unvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.

 

GEÇMİŞ YILLARDA ÇEŞİTLİ KOMİSYONLARIN SORMUŞ OLDUĞU MÜLAKAT SORULARI, LÜTFEN BU SORULARI DİKKATLİCE ÇALIŞIN.

Öncelikli olarak bilmeniz gereken en önemli şey infaz ve koruma memurunun tanımı olacaktır, ondan sonra görevleri, infaz çeşitleri gibi konular önceliğiniz olsun zaten güncel konulara çoğunuz aşina olduğunuzdan sorun olmayacaktır diye düşünüyorum.

* Güney Afrika’ dan beş(5) ülke sayınız ?

* suç ve ceza nedir, açıklayınız ?

* Cezaevi Türlerini sayınız ?

* Açık ve Kapalı cezaevi nedir açıklayınız ?

* Lozan antlaşmasını açıklayınız ?

* avrupa insan hakları mah. nerde nasıl başvurulur açıklayınız ?

* Cezaevleri infaz kurumları hangi kanuna tabidir ?

* iki ilçe ismi soruluyor hangi ile bağlı olduğu soruluyor ?

* TBMM ‘ni tanıyan ilk devleti söyleyiniz ?

* Kapalı ceza evlerini sayınız ?

* Kendinizi tanıtınız.

* istiklal marşı hangi gün kabul edilmiştir ?

* istiklal marşını mecliste ilk okuyan kişi kimdir ?

* istiklal marşı bestecisini söyleyiniz ?

* Çanakkale şehitleri şiirinin yazarı kimdir ?

* Mecliste parti kurmak için gerekli milletvekili sayısı ?

* Atatürk ilkelerinden Devletçilik nedir ? kısaca açıklayınız ?

* Açık ceza evi nedir ? Kapalı Cezaevi nedir ?

* Cumhuriyetin ilan tarihini söyleyiniz ?

* izmir iktisat kongresi

* saltanatın kaldırılması

* soyadı kanunu

*Medeni kanun

* möntro antlaşması

* misak-ı milli

* kongreler

* kılık kıyafet kanunu gibi soruların tarihlerini istediler.

* cezaevi disiplin kurulu kimlerden oluşur ?

* cezaevi dış ve iç güvenlikten kimler sorumludur ?

*.cezaevinde doğan çocuk kaç yaşına kadar annesinin yanında kalır

* cezaevine mahkuma kargoyla hediye gönderilirmi

* mahkumun iyi kaline kim karar verir

* mahkumun bulundurabildiği özel eşyalar

* mahkum istediği zaman telefonla görüşebilirmi

* kaç çeşit ceza vardır, hapis cezaları nelerdir

* infaza kim karar verir

* cezaların infazı hangi kanuna uygulanır

* kendisine gönderilen mektubu alamayan mahkum kime başvurur

* Bolşevik ile Menşevik arasındaki bağ nedir?

* Başdönmesi şiirinin yazarı kimdir ?

* Memurun alabileceği en ağır cezalar nelerdir ?

* Tbmm ilk başkanı kimdir ?

* Kıbrıs cumhurbaşkanlarını sayınız.?

* Kurtuluş savaşından sonra ki barış antlaşmaları hangileridir ?

* Kurtuluş savaşındaki savaşlar

* infaz ve koruma memurlarının amirleri kimlerdir ?

* Şartlı salıvermeyi açıklayınız ?

* Kendinizi tanıtınız.

* Atatürk kaç kez cumhurbaşkanı seçilmiştir ?

* Sosyal devletten ne anlıyorsunuz açıklayınız ?

* Yavuz Sultan Selimin Seferlerini söyleyiniz ?

* Ceza infaz kurumlarını Sayınız. ?

* Cezaevi türleri nelerdir ?

* Cezaevinde kimler çalısır ?

* Kurtulus savası bati cephesi savasları hangileridir ?

* Cumhurbaşkanlarını sayınız ?

* ATATÜRK’ün başkomutanlık ünvanı ile ilk savası hangisidir ? kısaca açıklama yapınız

* Kanunsuz emir nedir ?

* ATATÜRK’ ün Kurtuluş savaşında silah arkadaşlığını yapan 3 kişinin ismini söyleyiniz . ?
* Mondros ateşkes antlaşmasını anlatınız ?

* Türkiye’de nüfusun en az olduğu yıl hangisidir?

* Osmanlı devletinde parayı ilk kullanan padişah hangisidir?

* Bitki örtüsü çeşidi hangi bölgede daha çoktur?

* Meclisin hükümeti denetleme yollarından birini söyleyiniz ?

* Ceza ve Tevkif Evleri Müdürü Kimdir ?

* infaz ve koruma memuru idari amiri kimdir ?

* Cezaevi ambar memurunun görevleri

* infaz ve koruma baş memurunun görevleri

* Amasya genelgesine kimler katıldı

* Kanuni hakim güvencesi nedir

* Anzavur ayaklanması nerde çıkmistır?

* Ankara hangi tarihte başkent olmuştur?

* Olimpiyatlar ne sıklıkta yapılir?

* Son olimpiyatlar nerde ve ne zaman yapılmıştır?

* Anayasa nedir ?

* infaz ve koruma başmemurunun görevleri nelerdir ?

* Cezaevinde ambar memurunun görevi nedir ?

* infaz hangi kanuna göre yapılır ?

* Mübadele kaç yıllları arasında yapılmıştır ?

* 2008 amerika krizinin sebebi nedir ?

* Kurtuluş savaşında savaşılmadan kazanılan ?

* Kendinizi tanıtınız ?

* Tbmm de kurulan zararlı cemiyetler hangileridir ?

* Hapis cezası nedir ?

* Savcının cezaevindeki gorevi nedir ?

* Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan partileri sayınız ?

* yüksek güvenlikli cezaevi hangisidir, açıklayınız ?

* Kafkas ülkelerini sayınız. ?

* Ermenistanın başkenti neresidir ?

* Uluslararası ödül alan ilk türk filmi hangisidir ismini söyleyiniz ?

* Rusya 2.dünya savaşından hangi anlaşma ile ayrılmıştır ?

* 4301 nolu kanuna göre cezaevi tipleri nelerdir sayınız ?

* Yüksek güvenlikli kapalı infaz kurumlarında kimler kalmaktadır ?

* 3. selim dönemini bitiren olay ?

* Fatih sultan mehmet’in şiir yazarken kullandığı lakap nedir?

* Devlet memurluğundan ayrılınca ne kadar sicil silinir?

* Hükümlü ile tutuklu nedir ? arasındaki farklar nelerdir ?

* Cezaevleri adalet bakanlığının hangi müdürlüğüne bağlıdır ?

* Güney cephemiz hangi antlaşma ile kapandı ?

* Avrupa’dan 5 tane başkent sayınız ?

* Amasya genelgesi kararları?

* cezaevi ambar memurunun görevleri

* infaz ve koruma baş memurunun görevleri

* amasya genelgesine kimler katıldı

* kanuni hakim güvencesi nedir

*hukuk nedir?

* milli mücadele dönemindeki kongreler?

* atatürk ilkeri

* ekonomik kalkınma konseyi

* cezaevi müdürünün görevleri

* cumhurbaşkanının yasama görevleri ?

* paris barış konferansının tarihi ve amacı neydi ?

* şah ismail kimdir?

* Mart 1924’te olan 3 önemli olay nedir?

* Cumhurbaşkanı seçilebilme şartları nelerdir?

* Misak-ı Milli nedir? Sırasıyla Tarihi ve Misak-ı Milli’den verilen tavizler nelerdir?

* Başbakan ve Bakanlar Kurulu nerede,nasıl yargılanır?

* Laikliğin anayasaya giriş tarihi nedir?

* Yüce Divan nedir? Kimleri yargılar?

* tarihteki ilk türk devleti?

* cezaevi çeşitleri?

* Mynmar Depreminin Şiddeti ve Akıbeti ?

* Danıştayın Görevi Nedir ?

* Mahkeme ÇeşitLerini Sayınız ?

* Cezaevi ÇeşitLerini Sayınız ?

* F Tipi-E tipi-M tipi arasındaki farkLar neLerdir ?

* Atatürkün KatıLdığı SavaşLar ?

* Atatürkçülük nedir ?

* İkinci Dünya Savaşının Tarihi ve Sonuçları?

* Papa 2.ci Joan Pol Nerde yaşamış kaç yılında nerede ölmüştür?

* Türkiye-Almanya Maçının Sonucu ?(O zaman Türkiye Almanya Maçı 15 Haziranda oynanmıştı )

* Atatürk İlkelerini Sayınız ve Devletçiliği Açıklayınız?

* En son kaç cumhurbaşkanımız olmuştur ve son 4 Cumhurbaşkanımızı sırasına göre sayınız?

* Atatürk İnkılâplarından önemli 5 yeniliği sayınız?

* Ülkemizde çıkarılan en zengin madenler nelerdir?

* cumhurbaşkanlarını sıraya göre say…

*infaz ve koruma memuru’nun görevleri…

* şapka kanunu nerede hangi tarihte…

* doğu komşu ülkeleri kuzeyden güneye doğru say…

* karadenize dökülen akarsular…

* kongre ve genelgeler

* benelüx ülkelerini say ( belçika hollanda lüxemburg )

* istiklal marşının veznini söyle (failatün failatün failatün failün)

* devletçilik nedir (temel manada devletin ekonomiye el atmasıdır)

* M.akif ersoy hakkında bilgi ver(milli şair yozgat doğumlu hem aruzu hem heceyi ustalıkla kullanıyor)

* neden infaz ve koruma memurluğu (……)

* İnfaz ve koruma memurunun sicil amiri kimdir.

* M.Kemal ATATÜRK nerede ne zaman şapka giydi.

* Trakya Bölgesi İlleri

* İnfaz  ve koruma memuru görevleri

* İnfaz ve koruma memuru sicil amiri kimdir

* trakya bölgesi illeri

* Atatürk Kaç yılında nerede şapka giymişti

* en son eurovisyon şarkı yarışmasını kim kazanmıştır

* kapalı ceza evinin tanımı

* 3 gün üst üste işe gelmeyen bir memura hangi ceza verilir

* atatürk ilkelerini sayınız

* atatürk inkilaplarından 4 tane sayınız

* cezanın ilkelerini sayınız

* denetimli serbestlik nedir

* Atatürk ilke ve inkılapları ,

* hukuk nedir,

* zabıt katibinin görevleri….

* yazı işleri müdürünün görevleri,

* kaç cezaevi var bu ilde,adlarını say

* TBMM de kaç vekil vardır?

* seçimler kaç yılda bir yapılır ve en son yapılan seçimlerin tarihleri?

* misak_ı milli ne demektir ve kimin öncülüğünde kuruldu?

* Memur memurluktan atıldıktan sonra sicilinden ne kadar süre sonra silinir?

*Fatih sultan mehmet’in şiir yazarken kullandığı mahlas nedir?

* III. selim dönemini sonlandıran olay hangisidir?

* Orhun abideleri hangi nerededir?

* semerkand hangı ulkenın sınırları ıcnde

* fransa ıle ıngıltereyı baglayan gecıdın adı

* BM de kesın veto hakkı kımın

* şengay antlaşması

* Dunyada musluman nufusu

* preveze deniz savaşı ve tarihi

* femen grubu

* hocalı katliamı

* ilam nedir

* hüküm nedir

* yüksek mahkemeler

* güney amerika ülkeleri

* çanakkale kaç cephede savaşıldı

* düşünüyorum öyleyse varım sözü kime ait

* cumhuriyet dönemi şairleri

* bazı bakanların adını soruyorlar

* ilk ve son genel kurmay başkanlarının adı

* sarıkamış harekatıyla ilgili soru

* greenwich deyince aklına ne geliyor

* avrupa insan hakları mahkemesi nerde

* Uluslararası ödül alan ilk türk filmi hangisidir ?

* Rusya 2.dünya savaşından hangi anlaşma ile ayrılmıştır?

* 4301 nolu kanuna göre cezaevi tipleri nelerdir ?

* Yüksek güvenlikli kapalı infaz kurumlarında kimler kalır ?

* Türkiye nato’ya kaç yılında üye oldu

* kapitülasyonlar hangi anlaşma ile kaldırıldı

* Türk dil amacını bir cümle ile özetleyiniz

* Laiklik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen en önemli inkılap hangisidir

CUMHURİYET SAVCISININ GÖREVLERİ

1- Adli göreve ilişkin işlem yapmak, duruşmalara katılmak ve kanun yollarına başvurmak

2-Cumhuriyet Başsavcısının verdiği idari ve adli görevleri yerine getirmek

3-Gerektiğinde Cumhuriyet Bassavcısına vekalet etmek

4-Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek

CUMHURİYET BAŞSAVCISININ GÖREVLERİ

1-Cumhuriyet Başsavcılığını temsil etmek

2-Başsavcılığın verimli,uyumlu ve düzenli çalışmasını sağlamak, işbölümü yapmak

3-Gerektiğinde adli göreve ilişkin işlem yapmak , duruşmalara katılmak ve kanun yollarına başvurmak

4-Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek

BAŞSAVCILIĞIN GÖREVLERİ

1-Kamu davası açılmasına yer olup olmadığına dair soruşturma yapmak veya yaptırmak

2-Kanun hükümlerince yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemek,bunlara katılmak gerektiğinde kanun yollarına başvurmak

3-Mahkemelerce kesinleşen hükümlerin gerçekleşmesi için işlem yapmak ve izlemek

4-Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

*Adli ve idari hakim ve savcıları göreve kabul etme,nakletme,atama,disiplin ve terfi işlemlerini yapar

*Kurumun başkanı Adalet Bakanıdır.Adalet Bakanı Müsteşarı kurumun tabii üyesidir.

*HSYK ayrı bir tüzel kişiliğe sahip değildir.

*Cumhur Başkanı,3 asil 3 yedek Yargıtaydan,2 asil 2 yedek Danıştaydan seçer.

*Üyeleri dört yıl için seçilir

*HSYK, Danıştay üyelerinin dörtte üçünü, Yargıtay üyelerinin tamamını seçer.

*HSYK’nın kararları yargı denetiminin dışındadır.

Yazı işleri ilgisine göre Cumhuriyet Başsavcısı , mahkeme başkanı ve hakimlerin denetiminde, yazı işleri müdürünün yönetiminde zabıt katibi, memur ve mübaşirler tarafından yürütülür. İlgisine göre Cumhuriyet Başsavcısı Cumhuriyet Savcısına , Mahkeme başkanı da üyelere yazı işlerinin yürütülmesinin denetlenmesinde görev verebilir. Yazı işleri müdürü ilgisine göre C. Başsavcısı, Mahkeme Başkanı ve hakimlerin onayını alrak yönetimindeki zabıt katipleri arasında işbölümü yapabilir. yazı işlerinin gecikmesinde kalemden sorumlu zabıt katibi ve yazı işleri müdür sorumludur.

YÜKSEK MAHKEMELER

1-ANAYASA MAHKEMESİ:

* 11 asil dört yedek üyeden oluşur.

* üyelerini Cumhurbaşkanı seçer.

* Başkanını kendi üyeleri arasından salt çoğunlukla seçer

* Başkan ve vekili dört yıl için seçilir.

GÖREVLERİ

-Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili itirazlara bakar.

-Kanunların,KHK (kanun hükmündeki kararnamelerin), ve Anayasa değişikliklerinin uygunluk denetimini yapar.

-Anayasa değişikliklerini sadece şekil yönünden denetler.

-Meclis iç tüzüğünü ile ilgili itirazlara bakar.

-Siyasi partilerin mali denetimini yapar.

-Siyasi partilerin kapatılma davasına bakar.

-Uyuşmazlık Mhakemesinin başkanını seçer

-Cumhurbaşkanı,Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini, Hakimler ve Savcılar yüksek kurulu başkan ve üyelerini,Sayıştay başkan ve üyelerini görevleri ile ilgili suçlardan dolayı YÜCE DİVAN sıfatıyla yargılar

!!!!!Meclis başkanı ve millet vekilleri yüce divanda yargılanamaz.

2-YARGITAY:Adliye Mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup ayrıca belli davalara da ilk ve son derece mahkemsi olark bakar, Yargıtay üyeleri, hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerince seçilir.

3-DANIŞTAY:İdare ve Vergi mahkemelerince verlien karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup ayrıca belli davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Üyelerinin dörtte üçü HSYK , dörtte biri Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.

4-ASKERİ YARGITAY:Askeri mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.

5-ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ: Asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapar.

6-UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ: Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir. Bu mahkemenin başkanlığını Anayasa Mahkemesinin kendi üyeleri içinden görevlendirdiği üye yapar.

NOT: SAYIŞTAY VE HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 1982 ANAYASASINDA BELİRTİLEN YÜKSEK MAHKEMELERDEN DEĞİLLERDİR . YÜKSEK SEÇİM KURULU’DA YÜKSEK MAHKEMELERDEN SAYILMAMIŞTIR.

SAYIŞTAY: TBMM adına kamu kurum ve kuruluşlarının bütün gelir ve giderlerini inceler ve denetler. SayıştayEın keisn hükümleri ahkkına ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. SayıştayEın kararlarına karşı idari yargı yoluna bşvurulmaz.

İNFAZLARDA TEMEL İLKE:

(1) Eşitlik: Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefî inanç, millî veya sosyal köken ve siyasî veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanır.

(2) İnsan hak ve onuruna saygı: Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz.

İNFAZDA TEMEL AMAÇ:

Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç, öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak; hükümlünün, yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır.

İNFAZIN KOŞULU VE DAYANAĞI:

İnfazın en önemli koşulu, mahkumiyet kararının kesinleşmesidir. Suç işlendikten sonra yapılan soruşturma ve kovuşturma neticesinde mahkemece verilen mahkumiyet kararı, ya kanun yoluna başvurulmaksızın bu konuda yasada ön görülen sürenin dolmasıyla kesinleşir. Ya da kanun yoluna başvurulması neticesi ilgili kararın onanmasıyla kesinleşir. Mahkûmiyet hükümleri, bu şekilde kesinleşmedikçe infaz olunamaz.

Bu bilgilerden hareketle infazın dayanağı, kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı, diğer bir anlatımla mahkumiyet ilamıdır.

TÜRK İNFAZ TEŞKİLATI:

Kesinleşen mahkumiyet kararları, ilgili mahkemece Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. Buna göre cezanın infazı, Cumhuriyet savcısı tarafından izlenir ve denetlenir.

Türk İnfaz teşkilatı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde merkez ve taşra teşkilâtı olarak örgütlenmiştir.

Merkez Teşkilâtı; Bakanlık, Genel Müdürlük ve alt birimlerinden oluşmaktadır.

Taşra Teşkilâtı; Cumhuriyet başsavcılıkları, personel eğitim merkezleri, ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik ve yardım merkezlerinden oluşmaktadır.

1-Cumhuriyet Başsavcılıkları: Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanununun 5.maddesine göre mahkeme, kesinleşen ve yerine getirilmesini onayladığı cezaya ilişkin hükmü Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. Bu hükme göre cezanın infazı Cumhuriyet savcısı tarafından izlenir ve denetlenir. Mahkemelerce verilen ve kesinleşen cezalar Cumhuriyet başsavcılıklarınca infaz olunur. Ayrıca, CMK’nun 100’üncü maddesi gereğince tutuklanmasına karar verilen kişiler, Cumhuriyet başsavcılıklarının kuruma sevk emri olmadan ceza infaz kurumlarına kabul edilemezler. Bu durum tahliye kararlarının yerine getirilmesinde de söz konusudur.

Ayrıca Cumhuriyet başsavcıları, cezaevlerinde görev yapan bazı merkez ve taşra personelinin hem sicil amiri hem de disiplin amiridir. Bunun yanında adlî yargı adalet komisyonlarında üye olarak görev yapmakta ve taşra personeli olan infaz personelinin atama, görevde yükselme, görevden uzaklaştırılma, disiplin işlemleri, yargı çevresi içindeki nakilleri ve geçici görevlendirilmeleri gibi özlük işlemlerine bakmaktadır.

Bu görevlerine ilâveten ceza infaz kurumlarının diğer kuruluşlarla ilişkilerinde temsil yetkisi Cumhuriyet başsavcılıklarındadır.

Ceza infaz kurumlarının yazışmaları Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla yapılmaktadır.

Bu itibarla, Cumhuriyet savcıları yargısal görevleri ayrık olmak üzere infaz hizmetlerine ilişkin görevleri bakımından Genel Müdürlüğün taşra teşkilâtını oluşturmaktadır.

2- Personel Eğitim Merkezleri: Ceza infaz sisteminin taşra teşkilâtını oluşturan diğer bir birimdir. Ülkemizde ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli geçmişte yeterli görülmeyen bir hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim ile eğitilmekte iken 29.7.2002 tarihinde kabul edilen 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personel Eğitim Merkezleri Kanunu ile ceza infaz kurumları personelinin Türkiye’nin beş bölgesinde kurulacak olan eğitim merkezlerinde eğitimi öngörülmüştür.

Bu kurumlarda ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde görev yapacak olan personelden idare memurluğu öğrencileri ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimi ile bu kurumlarda görev yapan personelin aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimleri yapılacaktır. Bu kurumlardan Ankara, İstanbul ve Erzurum Eğitim Merkezleri hizmete girmiş durumda olup, diğer ikisinin kuruluş çalışmaları devam etmektedir.

Bu merkezlerde hâkim veya savcı sınıfından olan bir müdür ve bir müdür yardımcısı ile yeteri kadar idarî personel ile öğretim görevlisi bulunmaktadır. Kanun gereğince söz konusu personel eğitim merkezleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlıdır.

3- Ceza İnfaz Kurumları: Mahkemelerce usulüne uygun olarak yargılanan ve herhangi bir hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilen kişilerin barındırıldıkları ve eğitilerek yeniden topluma kazandırıldıkları kurumlardır. Bu kurumlarda hizmetler kurum içinde örgütlenmiş bulunan çeşitli kurullar, heyetler, komisyonlar ve servisler tarafından yerine getirilir. Bunlar, İdare Kurulu, Disiplin Kurulu, Yayın Seçici Kurul, Mektup Okuma Komisyonu, İhale Komisyonu, Muayene Kabul Heyetidir.

Personel Rejimi ve Eğitimi:

Ceza ve infaz kurumlarında görev yapan idarî personel, fakülte ve yüksekokul mezunu olup, Başbakanlık tarafından yapılan Devlet Memurluğu Sınavı ile mesleğe alınırlar. Personel genellikle psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, öğretmen, iktisadî ve idarî bilimler ile hukuk fakültesi mezunları arasından seçilirler. Uygulamada çok çeşitli meslekten gelen müdürler bulunmaktadır. Müdürler dışardan atanmayıp idare memuru olarak kurum içerisinde yetiştirilirler.

İnfaz ve koruma personeli yukarıda bahsi geçen sınavı kazananlar arasından mahallî komisyonlarca atanırlar. En az lise mezunu olma şartı bulunup, yüksekokul mezunları tercih edilir. Personelin eğitimi hizmet öncesi, hizmet içi ve görevde yükselme kursları ile sağlanır. Kurslarda genel hukuk, ceza hukuku, infaz hukuku, yönetim hukuku, uluslararası cezaevi standartları, sosyal ilişkiler, sosyal hizmetler, psikoloji, kriminoloji, beden eğitimi ve insan hakları gibi dersler okutulur. Ayrıca ilgili konularda seminer ve konferanslar verilir.

Kurum personeline görevi içerisinde her an başvurabileceği bir de el kitapçığı verilir. Bu kitapçıkta personelin görev, yetki ve sorumlulukları açıklanır.

Kadın ve çocuk cezaevinde çalışan personele bu konuda özel eğitim verilmelidir.

Cezaevlerinin Güvenliği:

Kapalı ceza ve infaz kurumları ile tutukevlerinde iç güvenlik Adalet Bakanlığına bağlı infaz ve koruma personeli tarafından yerine getirilir.

Değerli arkadaşlar yukardaki soruların cevaplarını bilmeyenler yorum bölümünden sorabilir fakat cevaplarını vermememizdeki sebep şuydu biraz araştırmanız ve araştırırken öğrenmeniz aklınızda kalıyor böylelikle şimdiden hepinize başarılar…

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz