Web sitemize hoşgeldiniz, 16 Mayıs 2022

İnfaz ve Koruma Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

İnfaz ve Koruma Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve Unvan değişikliği yönetmeliği, adli yargı adalet komisyonlarına bağlı olarak adliyelerde görev yapmakta olan adalet hizmetleri personelinin görevde yükselme ve ünvan değişikliği süreçlerini düzenler. Oysa ki Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği (R.G. Tarihi : 28.10.2005, R.G. Sayısı : 25980), anılan yönetmelikten ayrı olarak, ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapmakta olan infaz hizmetleri personelinin hizmetin gerekleri ile liyakat ve kariyer esas alınmak suretiyle görevde yükselme ve unvan değişikliği hususlarını düzenlemektedir.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği, öncelikle görevde yükselme ve ünvan değişikliğine tabi kadrolari iki ayrı kategoriye ayırmıştır. Bu iki kategoriyi birlikte inceleyelim.

Buna Göre :

A – Görevde yükselmeye tabi olan kadrolar :

a)Yönetim Hizmetleri Grubu

 1. Ceza infaz kurumu müdürü, denetimli serbestlik müdür yardımcısı
 2. İdare memuru, şef
 3. İnfaz ve Koruma Başmemuru

b) Araştrma ve Planlama Hizmetleri Grubu

 1. Eğitim Uzmanı
 2. Eğitim Rehberi

c)İdari Hizmetler Grubu

 1. Sayman
 2. Memur, santral memuru, ambar memuru, cezaevi katibi, veznedar,tahsildar,satın alma memuru, veri hazırlama kontrol işletmeni,şöför

Yönetmelik yukarda belirtilen sınıflamayı yaptıktan sonra öncelikle görevde yükselme sureti ile yapılacak atamalarda aranılan genel şartları şu şekilde sıralamıştır:

 1. Kurumda en az 2 yıl çalışmış olmanız gerekiyor. (Özel şartlarda bu hususta ayrı bir düzenlemeler mevcut ise öncelikle ordaki şartın varlığı aranacaktır.)
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin (C) (Aylıktan Kesme) ve (D) (Kademe İlerlemesinin Durdurulması) bentlerine göre bir kez, (B) (KINAMA) bendine göreyse iki kez disiplin cezası almamış olmanız gerekiyor. Yani bir kez Aylıktan kesme cezası veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alırsanız giremezsiniz, 2 kez’de kınama cezası alırsanız görevde yükselme sınavlarına giremezsiniz.
 3. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş hükümler dışında, ayrıca, her ne surette olursa olsun, hükümlü veya tutuklunun firarına imkan sağlamak veya ceza infaz kurumuna yasak eşyalardan herhangi birini sokmak suçlarından mahkumiyetinizin bulunmaması gerekmektedir.
 4. Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Bu genel şartlar kapsamında yükselinebilecek her bir kadro için aranılan özel şartlarda anılan yönetmeliğin 7. maddesindeyse ayrıca sayılmıştır.

B – Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

Öğretmen, kütüphaneci, mühendis, mimar, sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog, sosyolog, veteriner, eczacı, diyetisyen, programcı, tekniker, teknisyen, sağlık memuru, hayvan sağlık memuru, gemi adamı.

Unvan değişikliği sınavına başvurabilmek için aday memurluğun kalkmış ve memurun asil olarak atanması gerekmektedir yani sözleşmeli personeller henüz görevde yükselme sınavına girememektedir, ilerde düzenleme yapılır mı bilinmez ama yapılır düşüncesindeyim.

Boş Kadroların İlanı : 

Görevde yükselme suretiyle atama yapabilmek için ilan şarttır. Bu çerçevede Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü; görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıf, unvan derecesi ve sayısını görevde yükselme eğitiminin başlangıç tarihinden en az bir ay önceden ilanen duyurur.

Sınav: 

Ceza infaz kurumu müdürü, denetimli serbestlik müdür yardımcısı ve idare memuru kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.

Yazılı sınav, Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi ÖSYM, MEB, TODAİE veya yükseköğrenim kurumlarından birisi tarafından düzenlenebilir. Görevde yükselme sınavına katılarak 100 üzerinden en az 70 puan alacak şekilde başarılı olmak gerekmektedir. Sınav sonuçları aynı kadro için bir sonraki sınava kadar geçerlidir ve sınav sonucuna göre atamalar yapıldıktan sonra aynı unvanda kadro boşalması halinde (altı aylık süreyi aşmamak kaidesiyle) başarı sırasına göre atama yapılır.

İtiraz Süreci : 

Görevde yükselme yazılı sınavına katılmış olanlar; sınav sonuçlarına, sonucun açıklanmasından itibaren 5 iş günü içersinde ve yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz sınav kuruluna yapılır ve sınavı yapan kuruma iletilen itiraz hakkında bu kurum 10 iş günü içersinde incelemesini yaparak, inceleme sonucunu sınav kuruluna bildirir. İtiraz üzerine verilen kararlar (idari yargı yoluna başvuru hakkını saklı olmak üzere) kesindir.

Sınavı Kazananların Atanması :

Yapılan sınav sonucunda başarılı olanlar arasından, başarı sıralamasına göre üç ay içinde boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Başarı sıralamasında ilk üçe girenlerin görev yeri, tercihleri öncelikli olarak dikkate alınır.

Aynı Düzey Olarak Kabul Edilen Unvanlar Arası Atama : 

Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında  daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve belirtilen aynı ana görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ve ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atama yapmak mümkündür (Madde 23 Aşağıda Belirtilmiştir)

Görev grupları arasındaki geçişler

Madde 23 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

 1. a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.
 2. b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.
 3. c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.
 4. d)(Ek:RG-17/9/2011-28057)Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
 5. e)(Ek:RG-17/9/2011-28057)Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelin, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Değerli arkadaşlar yukarda genel hükümler sıralanmıştır ayrıca “CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ” yakında sitemizde yerini alacaktır o yönetmeliği de mümkün olduğunca detaylı incelemenizi öneriyorum. İlanlarda belirtilen özel hükümler veya aranan özel şartlar farklılık gösterebilir. Yönetmelik değiştikçe veya ilanlardaki değişiklikler ilan yayınlandığında sitemiz üzerinden belirtilecektir, bu makaleyi paylaşmanız ve yorumlayarak destek vermeniz bizleri sevindirecektir teşekkürler.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz